Zorgbeleid

 

Onze zorgcoördinator is An Jans

contact: an.jans@basisschoolherx.be

De zorgcoördinator werkt op drie niveaus: kind-, klas-, en schoolniveau. 

Kindniveau


 • Kind-ondersteunend werken
 • Opvolging over verschillende gebieden heen cognitief, sociaal-emotioneel,…
 • Individuele handelingsplannen
 • Kind gesprekken
 • Observaties
 • Analyse en verder onderzoek

 

[Klasniveau


 • Leerkracht-ondersteunend
 • Opvolging klas over verschillende gebieden heen: cognitief, sociaal-emotioneel, …
 • Handelingsplannen
 • Kringgesprekken
 • Zorgoverleg
 • Ondersteuning in klasuitwerking, projecten, …
 • Analyse en verder onderzoek

 

[Schoolniveau


 • Directie-ondersteunend
 • contact met externen (CLB, logopedisten, kinésisten, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, ergotherapeuten, ..)
 • MDO en zorgoverleg
 • Bijscholing en doorvoeren vernieuwingen
 • analyse en verder onderzoek
 • uitwerking en opvolging beleidsplannen (zorgbeleid, taalbeleid, nascholingsbeleid,…)

© 2018 Basisschool Herckerhof