X2

Check-in moment

We beginnen onze dag altijd met een stukje actualiteit. Dit gebeurt door het dagelijkse nieuws op Karrewiet te volgen. Ook geeft telkens een lln een korte spreekbeurt over een gebeurtenis van de week. Verder worden er ook nieuwe projecten voorgesteld tijdens de check-in of worden er afspraken gemaakt over de komende week.

Vakkenrooster

Dit is eigenlijk de lessenrooster van de klas, waarin elke week een verschuiving van de vakken kan gebeuren. Het aantal uren voor wiskunde, Nederlands, Frans en WO worden wel telkens gerespecteerd.

Masterclass

Dit zijn de momenten waarbij de nieuwe leerstof of herhalingsleerstof wordt aangeboden. Ook worden hier reeds enkele oefeningen gemaakt op de nieuwe leerstof.

Labo

U ziet ook dat er een aantal uren labo worden voorzien. Dit zijn uren waarin de lln zelfstandig en op eigen niveau kunnen werken aan bepaalde taken of aan een verdere inoefening van de gegeven lessen tijdens de masterclass. Dit kan ook gebeuren per twee of in groep.

Expeditie

Elke week wordt er gedurende 2 lesuren een expeditie georganiseerd. Een groep lln volgt deze expeditie 4 weken. Daarna schuiven ze door naar een volgende expeditie, zoals bv. Stem, Taal en Cultuur, Welzijn en Maatschappij.  Dit zijn allemaal richtingen die ze vanaf het 3de middelbaar kunnen volgen. We bereiden onze leerlingen voor op hun studiekeuze, zodat zij weten wat ze ervan kunnen en waar hun interesses naar uitgaan. Dit maakt voor de lln de keuze in het 3de middelbaar veel gemakkelijker.

Pomolo

Pomolo bevat plastische, muzische en lichamelijke opvoeding. Deze vakken worden gegeven door vakspecialisten, die ook lesgeven in X3 en X4, het middelbaar dus. Deze mensen zijn gespecialiseerd in hun vak en kunnen dan de leerlingen op een hoger niveau brengen op hun vakgebied.

Ook komen er wekelijks  leerkrachten van X3 en X4 lesgeven in X2 voor vakken zoals Techniek, Engels, Nederlands of Latijn. Zo leren ze ook al een beetje kennismaken met het systeem dat in het middelbaar gehanteerd wordt en is er nauwelijks nog een kloof tussen het lager en het middelbaar onderwijs.

Coaching

Op vrijdagnamiddag zijn er coachingsmomenten, waarbij er individueel feedback gegeven wordt aan elke leerling over de voorbije week. Dit kan gaan over de inzet, het gedrag, het niveau … van de leerling. Zo kunnen we heel kort op de bal spelen bij elke leerling. Zo kunnen we bv heel vlug ontdekken of een lln zich niet goed voelt in de klas door bepaalde situaties. Wat ons zeker opvalt, is dat er minder pestgedrag in de klas is doordat zowel de gepeste als de pester kort wordt opgevolgd.

 

© 2018 Basisschool Herckerhof