Voor- en naschoolse opvang

 

Binnenschoolse opvang:

Vanaf 8.25u. kunnen de leerlingen op school terecht.

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen tot 20 minuten na het beëindigen van de lessen (tot 16.00u.).

Leerlingen die voor 08.25u en na 16.00u. op school zijn staan niet onder toezicht en zijn bijgevolg niet verzekerd bij ongeval. Ouders zijn op dat moment verantwoordelijk voor hun kind bij eventuele ongevallen en/ of aangebrachte schade.

 

Buitenschoolse opvang:

Indien u nog vroegere of latere opvang wenst, neemt u het best contact op met de gemeentelijke opvangdienst “De Speeldoos” .

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang organiseert voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang voor schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Een team van enthousiaste en professionele begeleiders vangt de kinderen op in knusse lokalen waar ze fijn kunnen spelen. Er is ook telkens een leuke buitenruimte waar de kinderen kunnen ravotten. Er is keuze uit vrij spel of geleide activiteiten, tussen spelen in groep of alleen, tussen sportieve spelen en eerder rustige activiteiten.

Openingsuren opvangen:

  • 6.30u. tot het begin van de lessen
  • vanaf het einde van de lessen tot 18.30u.
  • tijdens de vakantiedagen: 6.30u. – 18.30u.

Tel: 013/55 48 61

http://www.herk-de-stad.be/despeeldoos

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Basisschool Herckerhof