X1

We spreken niet meer van het vijfde leerjaar maar van X1. Het eerste jaar van de tienerschool. In de tienerruimte met nieuw, modern meubilair krijgen de leerlingen alle kansen om zich op alle vlakken maximaal te ontwikkelen. 

Check-in moment

We beginnen onze dag altijd met een stukje actualiteit. Dit gebeurt door het dagelijkse nieuws op Karrewiet te volgen. Ook geeft telkens een lln een korte spreekbeurt over een gebeurtenis van de week. Verder worden er ook nieuwe projecten voorgesteld tijdens de check-in of worden er afspraken gemaakt over de komende week.

Vakkenrooster

Op het vakkenrooster worden iedere week de voorziene lessen genoteerd.

Deze verandert van week tot week.

Elke activiteit wordt hierop vermeld in overleg met X2, X3 en X4.

De lln. van de tienerschool kunnen hierdoor ook zelf de planning volgen.

De routeplanner

Op de routeplanner worden iedere week de voorziene leerstof gepland.

Voor ieder vak wordt er genoteerd welke lessen er zullen gegeven worden.

Wij gaan voor wiskunde en taal de lessen clusteren. Dat wil zeggen dat wij alle lessen van eenzelfde vakonderdeel op elkaar laten volgen. B.v. alle lessen getal en bewerkingen worden samengezet, ook de lessen lezen worden bij elkaar gezet.

Wij vermelden eveneens de opdrachten en toetsen voor die week, zodat jullie kunnen plannen. Wij werken vanaf september nog met een agenda zoals jullie gewoon zijn, maar deze zal geleidelijk vervangen worden door de routeplanner.

Lessen in masterclass worden gegeven als instructie en worden zo kort mogelijk gehouden. De oefeningen vermeldt in back en up zijn verwerking. Deze oefeningen verbeteren de leerlingen zelf of er volgt een klassikale projectie op het smartboard.

Niveau

Iedere leerling kan zo zijn eigen leerpad uitstippelen.

Ben ik goed in wiskunde maak ik steeds de oefeningen in’ up’ en probeer ik ook zoveel mogelijk oefeningen extra in de meeroefeningen te maken. Is dit nog niet voldoende zijn er op Scoodle Play nog extra te maken op onze notebooks

Ben ik niet zo sterk in wiskunde ga ik naar de oefeningen’ back’ en probeer mij zeker de basis eigen te maken. Ook hiervoor vind je in de weeroefeningen en Scoodle Play nog inoefenstof.

Coaching

Iedere klas van de tienerschool heeft op vrijdag een coaching-gesprek gepland.

Er wordt dan individueel samen met je klasleerkracht (coach) besproken wat er die week is gepland en hoever ben je hierin geslaagd. De coach vindt zo de zwakke plekken van zijn leerling en probeert die hierin te helpen en te sturen.

Coaching mag niet gezien worden als een controle, maar als een positieve begeleiding in het plannen en zelf werken. Waar kan ik nog een tandje bijsteken en waar lukt het mij aardig?

Expeditie

Vier leerkrachten, vier expedities.

Mijn expeditie “Welzijn en maatschappij”

Zie voorbereide bundel en foto’s in de klas.

De bedoeling van de expedities is om onze tieners na 4 jaren tienerklas een duidelijk beeld te geven van waar hun interesses en keuzes liggen. Zij ervaren in deze expedities wat na hun 14 jaar een eventuele verdere studiekeuze kan worden.

Kiezen moet op deze manier makkelijker worden.  

 

Vakleerkrachten

In onze tienerschool krijgen wij ook een aantal lessen van vakleerkrachten:  onze muzische vakken worden gegeven door vakleerkrachten.

Zij krijgen ook een aantal introductielessen naar de volgende vakken: Engels, stem, Latijn

De bedoeling hiervan is dat de leerlingen ook vertrouwd geraken met andere leerkrachten en hun werkwijze.

© 2018 Basisschool Herckerhof