Vijfde leerjaar

In het vijfde leerjaar moet er hard gewerkt worden, want er wordt steeds meer van de leerlingen verwacht. In het gezellige klaslokaal met nieuw, modern meubilair krijgen de leerlingen alle kansen om zich op alle vlakken maximaal te ontwikkelen.

Hoekenwerk:

De leerlingen werken zelfstandig en volgens niveau op internet, kiezen opdrachtkaarten van spelling, rekenen, werkwoorden, spelen een educatief spel of lezen in de knusse leeshoek een boek 

Differentiatie:

Omdat niet elk kind gelijk is passen we de hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van de verwerkingsoefening aan aan de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Sommigen krijgen extra hulp om alle basisvaardigheden inzichtelijk te verwerven, terwijl anderen een extra uitdaging vinden in de bijkomende uitbreidingoefeningen rond hetzelfde onderwerp. 

Eigentijds onderwijs:

In het vijfde leerjaar beschikken de leerlingen over de meest recente leerboeken en computers met internetaansluiting. De thema’s sluiten nauw aan bij de leefwereld van de leerlingen. 

De gevoelensboom:

In onze klas houden we rekening met emotionele gebeurtenissen en nemen we de tijd om over onze gevoelens te praten. De onderwerpen van deze gespreksrondes worden door de leerlingen zelf aangereikt in de vorm van memo’s op de gevoelensboom achter in de klas. 

Creatief op school:

Naast het verwerven van kennis, besteden we ook ruim aandacht aan de expressiemogelijkheden van de leerlingen. We spelen toneel, knutselen onze eigen kaartjes en geschenken of leren zelfbedachte liedjes onder muzikale begeleiding van de leerkracht.  

Erop uit met de klas:

In het vijfde leerjaar leren we niet àlles uit de boeken. Daarom gaan we op bosklassen in Durbuy, plattelandsklassen in Maaseik of trekken we in de buurt van de school de natuur in. 

Klassfeer:

In het vijfde leerjaar is er een gezond evenwicht tussen ernstige bedrijvigheid en een ontspannen, huiselijke sfeer. De klasregels worden strikt gevolgd, maar er is een open, aangenaam contact tussen leerkracht en leerlingen met ruimte voor een lach en een traan als daar behoefte aan is. 

vijfde leerjaar winnaars 

Welkom in de klas die op een vrolijke manier de sprong naar de 3de graad van de basisschool vormt.

© 2016 Basisschool Herckerhof