Schoolraad

Onze schoolraad kent een lange traditie van engagement en verbondenheid met onze school. Vele leden zijn oud-leerlingen, oud-bestuurders of via een andere manier intens verbonden aan onze school. Met deze geëngageerde ploeg zitten we regelmatig samen om vele thema’s, zoals de jaarkalender of de begroting, te bespreken.

Zoals het decreet het oplegt, is de schoolraad samengesteld uit:

  • 3 leden verkozen uit het personeel: Priscilla Polders, Daisy Vanacken, Jo Luyten
  • 2 leden gecoöpteerd uit lokale, economische en culturele milieus: Anja Vaesen, Jos Boesmans
  • 3 leden uit door en uit de ouders: Caroline Moermans (voorzitter schoolraad), Philippe Hacour, David Liekens
  • Directeur: Raf Vangeel

De schoolraad kan gecontacteerd worden op volgend e-mailadres: directie@basisschoolherx.be

© 2018 Basisschool Herckerhof