Onze troeven

Daar waar ELK KIND zichzelf kan zijn!

Kinderen een zo rijk mogelijke schoolloopbaan bieden die een basis is om te kunnen groeien tot creatieve persoonlijkheden, daar gaan we voor!
Het spreekt voor zich dat wij net zoals andere basisscholen de eindtermen bereiken, maar wij hanteren een methode die vertrekt vanuit de eigenheid van elk kind.

… GEEN eiland.

Een school maakt deel uit van het dorp en bij uitbreiding van de wereld. Dit betekent dat we onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden willen meegeven, maar ook inzichten in mens, natuur en samenleving.

“Leren buiten de schoolmuren hoort daar zeker bij!”

Daarom organiseren wij tal van leuke leerwandelingen en culturele uitstappen en bezoeken wij ook verschillende musea en tentoonstellingen. Ook stads-, zee-, bos- en plattelandsklassen maken deel uit van ons onderwijsaanbod.

…een nog GEZONDERE school.

  • Woensdag FRUITDAG
  • Geen snoep tijdens de speeltijd
  • Water drinken, de hele dag lang
  • sport & Spel momenten na schooltijd

… daar waar elke geloofsovertuiging gerespecteerd wordt.

In onze school staan we open voor alle culturen, geloofsovertuigingen en alle sociale klassen van de bevolking met respect voor ieders mening en zonder vooroordelen. We breiden zowel de eerste communie als het lentefeest voor.

… een school waar zelfs de KLEINSTEN gaan zwemmen.

Hoe eerder een kind vertrouwd geraakt met water, hoe beter. Voor elk kind moet het water een vriend worden en moet het er zich speels en natuurlijk in kunnen voortbewegen.

Samen met onze gediplomeerde zwemleerkracht maken onze leerlingen elk op hun eigen niveau kennis met deze watergewenning en groeien ze uit tot een zwemkampioen.

…een school met een uitgebreide differentiatievisie!

Door rekening te houden met de verschillen tussen al onze kinderen, willen wij zorgbreedte realiseren. Dit zowel op het vlak van hun noden als op het vlak van hun mogelijkheden!

… een THUIS voor elk kind.

In onze school en in onze klasjes wordt een huiselijke sfeer nagestreefd. Onze school is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn.

Wij brengen onze kinderen zoveel mogelijk in contact met natuurlijke materialen en leren hun er respectvol mee om te gaan.

een GROENE school

Voor de toekomst van onze kinderen denken we meer en meer aan het milieu! Minder papierverbruik wil zeggen minder omgehakte bomen en een gezondere lucht. Bewust omgaan met het milieu en er zorg voor dragen staat dan ook centraal op onze school.

Met ruime speelplaatsen en een geweldig SPEELBOS.

…daar waar ze je al vroeg FRANS leren spreken.

Flonflon, het schaapje dat graag zingt en danst komt in onze derde kleuterklas en spreekt een andere taal: Frans.

Omdat talenkennis erg belangrijk is.

Flonflon zal de kinderen op jonge leeftijd vertrouwd maken met de nieuwe taal en zal ze vergezellen tot aan het derde leerjaar. Daarna zal Cloclo hen verder aanmoedigen! We werken met audiovisueel materiaal en leuke illustraties van situaties die heel herkenbaar zijn voor kinderen. Frans wordt gebruikt als middel om Flonflon en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen.

…een school met MODERNE leermiddelen.

In alle klassen van onze school krijgen onze kinderen les in het gebruik van computers. Specifiek in het X1 (vijfde leerjaar) en X2 (zesde leerjaar) heeft elk kind een eigen computer.

Het is vooral de bedoeling om de computer als hulpmiddel te gebruiken voor het ondersteunen van de lessen. Op deze manier kunnen wij het onderwijs nog boeiender maken voor onze leerlingen.

…daar waar ouders MEETELLEN!

Ons oudercomité wil op een opbouwende wijze meewerken aan de opvoeding van alle kinderen op onze school. Het is een groep van actieve, werkende, pientere, knappe en vitale ouders met een hart voor al onze kinderen. Zij hebben een luisterend oor voor de vragen en de noden van de ouders en leerkrachten. Zij organiseren ook zelf activiteiten ten voordele van de school.

…een campus met ook een Tienerschool voor leerlingen van 10 tot 14 jaar

Waarom is er nood aan een tienerschool?

In de drie fasen van de adolescentie en de hersenontwikkeling loopt fase 1, de vroege adolescentie, van 10 tot 14 jaar). Tieners uit deze leeftijdsgroep worstelen met dezelfde taken en hebben dezelfde aanpak en begeleiding nodig. In de tienerschool is de aanpak gericht op de specifieke noden van deze leeftijdsgroep.

Meer info kan je terug vinden op de website: www.tienerschoolherx.be

© 2018 Basisschool Herckerhof