Inschrijvingen2016-2017

Hoe inschrijven?

 Elke leerling heeft wettelijk recht op inschrijving in de school of de vestigingsplaats gekozen door zijn ouders.  Een leerling kan maar ingeschreven worden nadat de ouders zich door ondertekening voor akkoord hebben verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement. Iedere leerling moet natuurlijk op de eerste plaats voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 

Een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs vanaf de instapdag volgend op de datum waarop hij/zij 2.5 jaar wordt. Vóór die instapdag mag een kind van 2.5 tot 3 jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die 2.5 jaar worden op een instapdag, kunnen op die dag ingeschreven worden en onmiddellijk toegelaten worden. Een kleuter van 3 jaar kan elke dag worden ingeschreven en in de school worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.

Wil je voor je kleuter de instapdagen kennen, dan kan je die  hier  berekenen :

bereken hier je instapdagen

Eens ingeschreven, geldt dit voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, ook van de kleuterschool naar de lagere school binnen dezelfde campus.

Basisschool Herckerhof wil ervoor zorgen dat alle kinderen uit groot Herk-de-Stad in hun eigen gemeente naar school kunnen gaan. Omwille van de capaciteit (het maximale aantal leerlingen) worden in onze school geen inschrijvingen geweigerd.

De inschrijvingen  kunnen het ganse jaar door. Ook 2.5-jarigen die eind december werden geboren kunnen zich vanaf dat ogenblik inschrijven voor het volgende schooljaar, hoewel ze op de laatste instapdag van dit schooljaar nog niet naar school kunnen. Dit om alle kleuters van eenzelfde geboortejaar evenveel kansen te geven om zich in te schrijven. 

Wanneer en waar kan je inschrijven?

Tijdens de schooldagen

De ouders kunnen hun kinderen altijd inschrijven op het administratief centrum van de school.

Tijdens het schooljaar kan dat op alle schooldagen tussen 9 en 16 uur. Ook op afspraak met de directie na deze uren. Vraag dan meteen ook een rondleiding door de school!

Voor instappende kleuters zijn er ook onthaaldagen.  Je kan er met je kleuter een activiteit bijwonen en je kan ter plaatse inschrijven.

 In juli en augustus

Er is mogelijkheid tot inschrijven voor in de eerste week van juli en de laatste week van augustus .

Er is ook elk jaar een startavond met opendeur voorzien. Men kan er kennismaken met leerkrachten, klas, directie, ouderraden,…  en men heeft ook de mogelijkheid om in te schrijven. 

Datum volgt nog!

Ter voorbereiding kan je desgevallend op dit inschrijvingsformulier de nodige gegevens invullen: Inschrijvingsformulier Herckerhof.  Teken bij ‘ouder of voogd’.  De ‘inschrijver’ is het personeelslid van basisschool Herckerhof dat je inschrijving zal bevestigen.  

(breng de ISI+-kaart van je kindje of kids-ID mee. Die is nodig voor de inschrijving).

Taalscreening

Elke lagere school moet vanaf het schooljaar 2014-2015 voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Voor de meeste kinderen zal dit doorgaan in het begin van het eerste leerjaar. Indien Herckerhof op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

Kleuter-bank-1

© 2016 Basisschool Herckerhof