Herstelmuur Kleuters

Als school willen we extra aandacht geven aan het welbevinden van onze kleuters. We willen ze allemaal een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Ook op het onderdeel sociale vaardigheden.

Werken aan relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters is niet eenvoudig maar wel erg belangrijk. De kracht van samen biedt de mogelijkheid om op een speelse manier onze kleuters te laten groeien in hun communicatieve vaardigheden, hun empathisch vermogen en hun zelfvertrouwen. We willen dus vooral inzetten op preventie maar pakken uiteraard de acute gevallen direct aan.

Een nieuwe actie die we uitgewerkt hebben: “De herstelmuur” komt er op initiatief en inspraak van de kinderen. Tijdens een kringgesprek bij het begin van het schooljaar praatten de kleuterleerkrachten met de kinderen over ruzie: wat is voor hen belangrijk om het weer bij te leggen? Zo vonden we samen al snel allerlei leuke manieren om een conflict te ‘herstellen’: een high five of een knuffel geven, een tekening maken voor elkaar, samen spelen en delen, maar ook: stop zeggen tegen ongewenst gedrag.

Daarna gingen we nadenken over hoe we die goedmaak-ideetjes konden visualiseren. We besloten om er figuurtjes van te maken zodat dit visueel herkenbaar is voor de kinderen. Die staan nu op het ‘vriendjesblad’ dat ophangt aan onze herstelmuur en helpt wanneer de emoties wat oplopen.”

 “Wanneer er een conflict is tussen de kleuters, verwijzen we naar die herstelmuur. Dan moeten zij samen op zoek naar een manier om de relatie te herstellen. Dat korte overlegmoment laat hen even stilstaan bij het probleem en leert hen oplossingsgericht denken.
Deze gesprekjes worden in het begin begeleid, maar je merkt al snel dat ze er zelfstandig mee aan de slag gaan en zich een stuk empathischer gaan opstellen in de klas en op de speelplaats

We vinden het vanuit de zelfsturing van kinderen erg belangrijk dat beide partijen zich in de voorgestelde oplossing kunnen vinden. Volstaat een welgemeende ‘sorry’, dan is dat prima, maar snelle excuses vinden we niet genoeg. Terwijl ze een tekening maken, staan kinderen immers wat langer stil bij hun gedrag. En na een high five of een vuistje zien we al snel weer een glimlach op hun gezicht verschijnen.

© 2018 Basisschool Herckerhof