Derde kleuterklas

Belangrijke kenmerken voor de 3de kleuterklas zijn:

Er wordt het ganse jaar gewerkt rond de voorbereiding naar het 1ste leerjaar (voorbereidende reken- en taaloefeningen, werkhouding, concentratie,…)

De klas is verdeeld in verschillende hoeken : poppenhoek, taalhoek, rekenhoek, leeshoek, computerhoek, knutselhoek,

Contractwerk:

  • Contractwerk laat toe om meer zorg te geven aan kleuters met specifieke noden, ‘maatwerk’; contractwerk krijgt elk kind opdrachtjes die aansluiten bij zijn of haar ontwikkelingsniveau!
  • verantwoordelijkheid en zelfstandigheid worden op de proef gesteld;
  • Dit zijn opdrachten die in de hoeken moeten worden uitgevoerd, de kleuters beslissen zelf wanneer, maar het moet binnen de afgesproken termijn klaar zijn;
  • Zichzelf evalueren.

Welbevinden en betrokkenheid:

Belangrijk is dat elk kind zich goed voelt, pas dan staat hij/zij open om nieuwe dingen te ontdekken. D.m.v. socio-emotionele lesjes kunnen de kleuters hun gevoelens leren uiten en verwoorden. Hier worden ze ook bewust gemaakt dat er geen plaats is voor vooroordelen en discriminatieZo krijgen de kleuters met leer- en of gedragsproblemen extra aandacht

 

© 2018 Basisschool Herckerhof