Derde kleuterklas

 

Om optimaal te kunnen ontwikkelen moeten de kleuters zich goed voelen in de klas.

Belangrijke kenmerken voor de 3de kleuterklas zijn :

Voorbereiding 1ste leerjaar :

er wordt het ganse jaar gewerkt rond de voorbereiding naar het 1ste leerjaar (voorbereidende reken- en taaloefeningen, werkhouding, concentratie,…)

Klas is verdeeld in verschillende hoeken :

poppenhoek, taalhoek, rekenhoek, leeshoek, computerhoek, knutselhoek,…

Contractwerk :

Contractwerk laat toe om meer zorg te geven aan kleuters met specifieke noden, ‘maatwerk’. Via contractwerk krijgt elk kind opdrachtjes die aansluiten bij zijn of haar ontwikkelingsniveau!

  • verantwoordelijkheid en zelfstandigheid worden op de proef gesteld.
  • Dit zijn opdrachten die in de hoeken moeten worden uitgevoerd, de kleuters beslissen zelf wanneer, maar het moet binnen de afgesproken termijn klaar zijn.
  • Zichzelf evalueren

 

Initiatie Frans met Flonflon:

FlonFlon 

Speelblokken

Welbevinden en betrokkenheid :

belangrijk is dat elk kind zich goed voelt, pas dan staat hij/zij open om nieuwe dingen te ontdekken. D.m.v. socio-emotionele lesjes kunnen de kleuters hun gevoelens leren uiten en verwoorden. Hier worden ze ook bewust gemaakt dat er geen plaats is voor vooroordelen en discriminatie.

Zo krijgen de kleuters met leer- en of gedragsproblemen extra aandacht 

© 2016 Basisschool Herckerhof