Belevingsgroen

 

We ontwikkelen in Herx leerlingen die emotioneel, veerkrachtig, en sociaal vaardig zijn, elk met hun unieke vaardigheden, actief en inclusief aan de samenleving kunnen deelnemen en bijdrage. Onze eigen schoolpijlers  ‘focussen, ontdekken, verbinden’ komen uit bij het diepste doel van onderwijs: het beste in elk boven brengen, nieuwsgierig maken naar het onbekende en de ons omringende wereld en levenscompetenties ontwikkelen. 

Wat willen we niet: kinderen van peuter tot puber opsluiten tussen 4 muren waar ze de hele dag moeten stilzitten om kennis en feiten in hun hoofd te vergaren.Natuur ervaren lukt niet met Google. Breng kinderen opnieuw naar buiten. Laat ze bewegen, leren en ervaren in contact met de natuur, groen en dieren. Kinderen leren dan ook van natuur en niet alleen over natuur. En leren vindt plaats in verbinding met de echte (werkwereld).

Leren over gevarieerde en gezonde voeding in direct contact met planten, groenten, fruit en leren koken komt frequent voor in onze basisschool. Gezond eten op school is géén overbodige luxe en is ook een middel in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Op een lege maag kun je niet goed leren en je ontwikkelen. Natuur en groen hebben verder ook een gunstig effect op bloeddruk en hartslag en de spierspanning daalt. Dat betekent minder stress, rustiger, minder agressie en betere concentratie. Oftewel: gewoon beter in je vel zitten.

Lesgeven en krijgen in het groen versterkt mens én natuurrelaties en maakt kinderen emotioneler evenwichtiger. Kinderen die opgroeien met dieren zijn communicatief vaardiger en emotioneel intelligenter en hebben meer empatisch vermogen en verantwoordelijkheidszin. Natuur biedt ook een andere omgang met en beleving van ritme en tijd. Dit in contrast met onze chronotijd en de constante versnellingen in ons leven. seizoenen, het opgroeien van dieren, het ontkiemen van zaden; alles heeft zijn eigen tempo.

Natuur oefent geduld: je kunt die vogel niet op bestelling zien. Natuur biedt houvast: een boom blijft generaties staan. Natuur prikkelt de verbeelding, doet ons verwonderen en maakt leergierig. We merken dat kinderen creatiever zijn dankzij een rijk aanbod aan ongestructureerde materialen voor grenzeloze fantasie. Natuurervaring is ook een oefening in nederigheid: in de natuur zijn wij te gast. in de natuur zijn verhoogt de concentratie, maakt kalmer e, creatiever en versterkt de waarneming. Kinderen die veel in de natuur zijn, hebben een beter ruimtelijk geheugen en doordat ze zich beter kunnen concentreren zijn de leerresultaten beter.

Argumenten waarom we belevingsgroen/natuurbeleving centraal stellen:

 •  Er is veel minder pestgedrag
 •  Kinderen ervaren minder stress, kunnen zich uitleven en hebben een beter humeur
 •  Kinderen zijn rustiger in de klas , ze geraken buiten hun energie kwijt
 • Kinderen leren zorgzaam omgaan met natuur en milieu, ze nemen verantwoordelijkheden op bij de verzorging van oa moestuin, kippen, konijnen en schapen. Ze zijn meer betrokken en verbonden met de natuur.
 •  Ons domein biedt heel wat kansen om aan natuureducatie te doen: ze leren hoe de wereld rondom hen in elkaar zit
 • Fantasie en creativiteit zijn belangrijke bouwstenen voor probleemoplossend denken
 • Bewegen is gezond en noodzakelijk om het lichaam in conditie te houden maw het stimuleert de motorische ontwikkeling
 • In de natuur spelen draagt bij tot de intellectuele ontwikkeling van het kind door de kennis van planten en dieren in de eigen omgeving maar het stimuleert ook exploratiedrang, onafhankelijk denken, flexibel denken en de taalontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling: op elkaar letten, samenspelen in bos, kampen, speeltuigen, verzorgen van de dieren en moestuin

 Waarden die we onze kinderen meegeven door aan natuurbeleving te doen

 • Vrijheid en rust ( kinderen vinden in de natuur hun eigen plekje waar ze hun ding kunnen doen, ze leren dat de natuur rust brengt)
 • Respect en verantwoordelijkheid ( door kinderen te laten spelen in de natuur, voelen ze zich meer verbonden met de natuur en leren ze respect hebben voor de natuur, takken afkraken, afval in het bos, kampen netjes houden, taakverdeling)
 • Eenvoud ( we leren de kinderen dat je gelukkig, creatief, actief,… kan zijn zonder kostbaar materiaal of speelgoed)
 • Zelfredzaamheid ( natuur verandert en vraagt steeds meer oplossingen en vaardigheden)
 • Groei ( spelen in de natuur bevordert de sociale, emotionele, lichamelijke, intellectuele en creatieve en taal ontwikkeling)
 • Vitaliteit ( buiten spelen doet bewegen, ontstrest en geeft positieve energie)
 • Creativiteit ( met losse natuurelementen creëren ze zelf een spel, voor problemen zoeken ze oplossingen,….)
 • Plezier ( dingen scheppen met natuurmaterialen, de mogelijkheden van sociale interactie,vriendschappen…)
 • Nieuwsgierigheid ( de natuur zit vol ontdekkingen, het prikkelt onze kinderen om te observeren, vragen te stellen, dingen uit te proberen,…)
 • Zintuiglijkheid ( de natuur prikkelt alle zintuigen)

 

 

 

© 2018 Basisschool Herckerhof